Actie Vlissingen Steunt Stichting KinderDiabetes

Actie Vlissingen Steunt Stichting KinderDiabetes

Actie Vlissingen Steunt Stichting KinderDiabetes
Oproep voor Seolto leden:
Lever je lege flessen in bij Manhattan Vlissingen of
Emté Paauwenburg

De van origine Zeeuwse Stichting Kinderdiabetes is opgericht in 2010, mede door Barry Rademaker (vader van Tess Rademaker – D2, haar broer heeft diabetes type 1). Stichting KinderDiabetes is ontstaan vanuit de behoefte om kinderen met diabetes type 1 en ouders van deze kinderen, bij elkaar te brengen. Ze organiseren, inmiddels landelijk, activiteiten voor kinderen met diabetes en willen de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen en hun omgeving vergroten door middel van het geven van educatie op bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen.

De actie Vlissingen Steunt Stichting KinderDiabetes (voor meer info, zie ook de Facebook pagina) is een Vlissings initiatief waarbij zoveel mogelijk winkeliers, horecaondernemers, basisscholen en sportverenigingen gedurende de maand november de handen ineenslaan om een bijdrage te leveren. De opbrengst van de totale actie gaat naar Stichting KinderDiabetes. Inmiddels hebben al zo’n 60 ondernemers zich aangemeld.

Doneert u ook uw lege flessen?
Ook u, als lid van Seolto, kunt een steentje bijdragen. Tot eind november kunt u uw lege flessen inleveren bij Emté Paauwenburg (u kunt uw emballagebon in de daarvoor bestemde zuil doneren), of u kunt uw lege flessen inleveren bij de winkel Manhattan Vlissingen (Walstraat 95). De totale opbrengst gaat naar Stichting KinderDiabetes. Natuurlijk kunt u ook uw kind op pad sturen om zoveel mogelijk lege flessen te verzamelen 😊 Helpt u mee?

Een kind met diabetes type 1 is nooit zorgeloos, krijgt vele vingerprikken per dag, moet bij alles wat hij eet of drinkt een rekensom maken en vervolgens medicatie spuiten, dag in dag uit anticiperen op wat de dag gaat brengen en helaas, te vaak, zich rot voelen omdat zijn lijf net niet doet wat hij hoopte. Een kind met diabetes maakt zelfs kans om in coma te raken en nare complicaties te krijgen op de langere termijn. Dat is niet zoals het leven van een kind zou moeten zijn. Dat is het leven van een kind met diabetes type 1.

Klik hier om nogmaals de oproep in PDF te bekijken.

Geen reactie's

Geef een reactie