Oproep zaalwacht

Oproep zaalwacht

Beste ouders van onze spelende leden,

Over een aantal weken gaat de zaalcompetitie weer van start en dat betekent dat er bij alle thuiswedstrijden 2 zaalwachten aanwezig moeten zijn. Wij willen dit zoveel mogelijk oplossen door een ouder met een seniorenlid samen zaalwacht te laten zitten.

Velen van jullie zitten wekelijks op de tribune, dus veel extra tijd zal het niet zijn, maar je helpt ons enorm. Omdat veel leden al een functie bemannen en de meeste ook zelf spelen, willen we een beroep doen op ouders van een jeugdlid. Per team worden er gemiddeld 6 thuiswedstrijden gespeeld. Elk team heeft overwegend 6 of meer spelers.

Als van elke speler 1 ouder zich opgeeft voor een wedstrijd van zijn of haar kind, waarvoor je anders op de tribune plaats neemt, hoeft een ander niet speciaal hiervoor naar de Sporthal te komen.
Neem het in overweging en geef je op.
Zijn er zaterdagen die u niet uitkomen, zet het dan in de mail.

Meld je hiervoor aan, ook als je dit voorgaande jaren hebt gedaan.
Doe het zodra je dit gelezen hebt via onderstaande mailadres.

Wat wordt er van je verwacht als je zaalwacht zit.
In het kort komt het hierop neer:
Tijdens wedstrijden dienen 2 zaalwachten aanwezig te zijn die de speeltijd op de klok instellen en de stand bijhouden. De speeltijd per wedstrijd wordt in het zaalboek vermeld. De zaalwacht dient eventuele wijzigingen in het zaalboek te noteren. De eerst zaalwacht haalt het zaalboek op en de laatste brengt het weer terug (adres staat in zaalboek). Belangrijk is ook dat er op toegezien wordt dat er orde is in de zaal, zoals supporters op de tribune, geen schoenen van buiten in de zaal en geen spelende kinderen rond het veld. Een zaalwachtbeurt zal meestal 2 aansluitende wedstrijden omvatten, duur 2 à 2,5 uur. Als ouder wordt je ingedeeld tijdens een wedstrijd van je zoon of dochter en zal zoveel mogelijk samen zijn met een senioren lid.

Dus als je je opgeeft, vermeld dan ook de volledige naam van zoon/dochter en het team.
De zaalwachten komen in het zaalprogramma te staan onder vermelding van hal 1 of hal 2 van sporthal Baskensburg.

Ben je niet-spelend lid, meld je dan ook aan. Er zijn veel mensen nodig.

Petra Melis verzorgt de indeling van de zaalwachten, haar mailadres is: petramelis2002@gmail.com

Geen reactie's

Geef een reactie