Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Het seizoen 2019 – 2020

Het seizoen 2019 – 2020 is begonnen met de ALV, dit was controversieel voor Seolto. Al sinds vele jaren hielden we de ALV aan het einde van een druk korfbaljaar. Wellicht was dat ook de reden dat we de laatste jaren zo weinig leden terugzagen op de ALV. Binnen het bestuur zijn de opties besproken om de opkomst te verhogen, want aan de betrokkenheid bij de vereniging lag het zeker niet. Deze is en blijft onverdroten groot en dat is mooi om te zien! We besloten dat we de ALV naar het begin van het seizoen zouden verplaatsen, het was te proberen en niet zonder succes! Tijdens de evaluatie hiervan kregen we signalen dat het nog beter zou zijn als de ALV niet precies aan het begin van het seizoen zou plaatsvinden, maar juist nog net iets later. Dit om de processen die binnen de verschillende commissies lopen beter te waarborgen. Dit geconcludeerd hebbende is ervoor gekozen om de ALV in 2020 in oktober te laten plaatsvinden. We hopen dat we op deze manier alle lopende processen binnen de commissies voor de hele vereniging te optimaliseren. #ledenvergadering

Het seizoen 2019 – 2020 is met Jaco van Beugen begonnen als trainer voor de selectie, de selectiespelers hebben aangegeven dat ze het geweldig vinden wat Jaco doet voor hen. De tijd en energie die hij erin steekt, wordt zeer gewaardeerd. Ondanks de lovende woorden en positieve ervaringen vanuit de selectie, is uit de gesprekken met de spelers wel de conclusie gekomen om voor Seolto uit te kijken naar een nieuwe trainer van buiten de vereniging voor volgend seizoen.

Op trainingsavonden staat Jaco er alleen voor en dit is natuurlijk geen optimale situatie. De vraag vanuit de selectie en Jaco is dan ook dat ze het liefste een trainer erbij willen hebben op korte termijn, al was het maar voor één avondje. Op die manier zou er nog meer vakgericht en tactisch getraind kunnen worden. De resultaten zijn wisselend, op het veld heeft het eerste het kampioenschap niet meer in eigen hand, maar in de zaal gaat momenteel alles voortvarend. Een trotse ploeg, trainer en coach staan ongeslagen op plaats 1, laten we dan maar hopen dat ze in 2020 nog heel lang zo trots mogen zijn op zichzelf! #knappeprestatie

Het seizoen 2019 – 2020 gaat voor Seolto 2 zowel op het veld als in de zaal voortvarend en de dubbel lonkt voor hen. Een enorm mooie prestatie van dit team, dat speelt met veel energie en jeugdig elan. Onlangs hebben ze, voor zover we hebben kunnen nagaan, voor een doelpuntenrecord gezorgd bij Seolto; maar liefst 32 x werd er gescoord in één wedstrijd. Een ongekend hoog aantal! Ik wil iedereen dan ook aanraden om zeker ook eens naar het tweede te gaan kijken, ze spelen leuk attractief korfbal waar ze als team veel energie en strijd in leggen! Het zou geweldig zijn voor deze jonge ploeg als ze in juni kunnen zeggen dat ze de dubbel hebben gewonnen! #knappeprestatieinwording

Tijdens het seizoen 2019 – 2020 doet zich binnen het breedtekorfbal een ander probleem voor, we hebben te maken met scheefgroei. Niet dat de spelers er scheef van gaan lopen, maar wel dat de heren heel veel op de bank zitten. Waar we dat bij de jeugd nog creatief zouden kunnen oplossen door met een hesje te spelen, is dit bij de senioren niet toegestaan. We komen dames tekort en veel ook, we zouden zo een extra heren team kunnen inschrijven voor de competitie. Een oplossing zou kunnen zijn dat we de oudste heren hun lidmaatschap afnemen en flink gaan verjongen, maar ethisch gezien zou dit niet kunnen, leeftijd discriminatie. De oplossing zit volgens mij eerder in het werven van dames. We zouden graag een extra team willen inschrijven, maar dan zullen we allemaal ons best moeten doen om dames te werven voor Seolto. Dit kan op alle niveaus en in de leeftijd vanaf 16 jaar. Gelukkig hebben we een overschot aan heren op de bank zitten, daar hebben ze alle tijd om een creatief plan te bedenken hoe we deze dames gaan verleiden 😊. Er is door het bestuur een pakkende flyer opgesteld, deze kunnen we gebruiken om dames te bereiken via socialmedia, maar ik denk dat het ook goed is dat eenieder eens nagaat waar zijn de dames gebleven waar ik vroeger mee heb gekorfbald? Deze dames zouden we dan persoonlijk kunnen benaderen. Dus als je een naam hebt, laat het weten, dan gaan we werk maken van een extra team in het breedtekorfbal! #scheefgroeirechtzetten

In het seizoen 2019 – 2020 heeft er ook overleg plaatsgevonden met de gemeente. Dit heeft niet geresulteerd in een nieuwe toplaag voor onze velden. Het veld is nog in prima staat en voldoet aan de eisen van het NOC-NSF en het KNKV, aldus de gemeente. Daarnaast hebben we de onoverzichtelijke en verkeersonveilige toegang van het sportpark ter sprake gebracht. Er zijn al verschillende verkeersongelukken geweest, gelukkig zonder grote gevolgen, maar op een plek waar zoveel jonge verkeersdeelnemers fietsen moet het gewoon veiliger. We hebben aangegeven dat een geheel nieuwe herindeling van het parkeerterrein en de toegang van sportpark Bonedijke de beste oplossing zou zijn. Hebben we dan nog wel iets overgehouden aan het overleg met de gemeente? Jawel hoor, de kleedkamers zijn voorzien van nieuwe deuren en kozijnen en het systeemplafond in de gang is verwijderd en vervangen door een traliewerk. Nu maar hopen dat de scholieren van CSW het ook mooi vinden en het ook zo willen houden…. Daarnaast zal het dak worden vervangen van het materiaalhok, dit zal een einde maken aan de lekkages die zich daar met enige regelmaat voordoen. #inoverlegblijven

Het seizoen 2019 – 2020 staat duidelijk in het teken van het jubileum, dit kan niemand ontgaan zijn! Het loopt als een rode draad door dit seizoen heen en dat zal zo nog wel even blijven tot de apotheose op zaterdag 20 juni. De verschillende commissies zijn op stoom aan het raken en ik ben er dan ook van overtuigd dat we met jong en oud een hele mooie dag zullen gaan beleven. Voor een groot feest is altijd veel geld nodig en de geld korf in het clubhuis is toen we de zaal in gingen leeggehaald, maar tijdens feestjes staat hij er gewoon voor al uw kleingeld en straks in maart tijdens de competitie zullen de verschillende acties weer beginnen om geld in te zamelen voor het jubileumfeest in juni! Op dit moment is er bijna € 700,- opgehaald, een mooi bedrag, maar dit kan nog mooier. 😉  Het zou toch leuk zijn als we dit bedrag nog eens zouden kunnen verdubbelen! #geldverdubbelaar

Voor het seizoen 2019 – 2020 zijn er weer veel vrijwilligers voor Seolto actief, deze hebben allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de vrijwilligersavond, daar willen we hen bedanken voor hun inzet voor Seolto. Een vereniging ben je samen. Samen werken aan een toekomst bestendige vereniging. In 2019 is er een groep leden begonnen met een trainersopleiding en een groep met een scheidsrechtersopleiding, in 2020 zullen we nieuwe gediplomeerde trainers en scheidsrechters erbij krijgen. Een groot deel van onze leden bestaat uit jeugd, daarom zijn we altijd extra blij met ouders die hun steentje willen bijdragen. Zonder de steun van de ouders gaan we het niet redden, dit geldt ook voor de toekomst. Ook op dit moment, middenin het seizoen, komen we nog vrijwilligers tekort. Je kunt je altijd aanmelden en in overleg is er altijd wel iets passends te vinden.

 #samenéén

Het seizoen 2019 – 2020 is dus halverwege, het jubileumjaar is alweer halfweg…. of anders gezegd, we hebben nog een half jaar te gaan met z’n allen om hierbij stil te staan! Hoe dan ook, het zal een memorabel jaar worden, waar we gezamenlijk van gaan genieten, met een brede lach en wellicht ook wel een traan. Met sportieve hoogtepunten en dieptepunten. Ik wens eenieder een gezond en sportief 2020 toe! #bestewensen #ledenvergadering #knappeprestatie #knappeprestatieinwording #scheefgroeirechtzetten #inoverlegblijven #geldverdubbelaar #samenéén

#KVSEOLTOVLISSINGEN

Namens het bestuur,

Marco van der Meule
Voorzitter

Geen reactie's

Geef een reactie